Koiratanssi on luovaa tottelevaisuutta, jonka tavoitteena on ohjaajan ja koiran musiikin tahdissa suorittama ja siihen mukautettu oivaltava ohjelmakokonaisuus. Ohjelman tulee huomioida koiran erityisominaisuudet ja ilmentää koirakon positiivista yhteistyötä.

Freestyle (FS) eli vapaaohjelma muodostuu vapaavalintaisista liikkeistä, jotka yhdistetään toisiinsa sujuvaksi kokonaisuudeksi. Heelwork to Music (HTM) on monipuolista seuraamista musiikin tahdissa.

Koiratanssi on kiehtovan vapaamuotoinen ja monipuolinen koiraharrastuslaji, jossa koirankoulutustaitojen lisäksi korostuvat erityisesti ohjaajan ja koiran välinen saumaton yhteistyö, luovuus sekä musiikin tulkitseminen.

Koiratanssissa koiralle opetetaan vapaavalintaisia liikkeitä tai seuraamisposititoita sekä niiden sujuvaa yhdistämistä toisiinsa erilaisin siirtymin. Tämän jälkeen ohjaaja laatii halutessaan kaikista opituista liikkeistä yhtenäisen ja sujuvan ohjelmakokonaisuuden, koreografian, joka esitetään valittua musiikkia tulkiten ja ilmentäen. Tavoitteena on, että koira, ohjaaja ja musiikki ovat kaikki harmonisessa sopusoinnussa keskenään. Koiratanssiohjelma ei ole koskaan pelkkä suoritus, se on myös esitys, ja siten sen tulisi aina olla myös miellyttävä katselukokemus yleisölle. Näin ollen on suotavaa, että myös ohjaaja omalta osaltaan esiintyy ja tulkitsee musiikkia omalla liikkumisellaan, vaikka ohjelman pääosa onkin koiralla.